Inschrijving, verantwoordelijkheid

Voorwaarden tot deelname

 1. 18 jaar of ouder zijn (indien u jonger bent, gelieve ons te contacteren).
 2. Het online inschrijvingsformulier invullen
 3. De betaling exclusief in € uitvoeren, ofwel per overschrijving op onze bankrekening ofwel per internationale kredietkaart (online-betalingen zijn beveiligd via Ogone).
 4. De betaling voor uw deelname dient ons uiterlijk te bereiken in de 2 weken volgende op uw inschrijving via het internet. Zonder betalingsbewijs binnen de 15 dagen zal uw reservatie automatisch geannuleerd worden.
 5. Een inschrijving is geldig voor een persoon en niet voor een motor, elke persoon die wenst deel te nemen dient dus het volledige inschrijvingsgeld te betalen.

Elke persoon die wenst deel te nemen, dient het inschrijvingsgeld te betalen.

Nadat U aan deze voorwaarden heeft voldaan zult U geldig zijn ingeschreven en ontvangt U een bevestiging per e-mail en daarna de praktische details ongeveer 2 weken voor het evenement.

Annulering

Ingeval van annulering van uwentwege:

 • tot 45 dagen vóór het evenement, zal uw inschrijvingsgeld minus 10 % onkosten worden teruggestort.
 • tussen 45 en 30 dagen vóór het evenement, zal 50 % van uw inschrijvingsgeld teruggestort worden.
 • minder dan 30 dagen vóór het evenement zal GEEN ENKELE terugbetaling geschieden.

In het geval om redenen van overmacht (slechte weersomstandigheden, ongeval op de piste, …) één of meerdere sessies of zelfs het hele evenement geannuleerd dienen te worden, verbinden de deelnemers er zich toe om geen enkele tegemoetkoming of terugbetaling van de organisator te eisen.

De Bikers’ Days behouden zich het recht voor om een evenement door noodzaak te annuleren tot 20 dagen vóór de voorziene datum.

COVID-19 UPDATE : IN HET KADER VAN DE COVID-19 CRISIS PASSEN WIJ HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 19 MAART 2020  (ZIE HIER) TOE OP ALLE LOPENDE RESERVATIES. DE ANNULERINGSVOORWAARDEN EN HUN TIJDSLIMIET WORDEN VOOR HET LOPENDE JAAR DUS OPGESCHORT.

Interface

U kunt op elk moment uw profiel aanpassen op uw persoonlijke gebruikerspagina. Om alles goed te laten verlopen vragen wij u deze gegevens aan te passen indien nodig (nieuw adres, nieuw telefoonnummer, nieuwe motorfiets, ander niveau, etc).

Foto's en video's

Tijdens het evenement kunnen er sfeerfoto’s worden gemaakt die we daarna gebruiken voor onze website en/of sociale media. Mocht je uit een foto verwijderd willen worden, dan kan dit op eenvoudig verzoek. Neem contact op via privacy@dgsport.eu, beschrijf de desbetreffende foto en wij doen zo snel mogelijk het nodige.

Indien wij tijdens het evenement gericht foto’s maken, zullen we jou ter plaatse mondeling om toestemming vragen. Mocht je alsnog willen dat deze foto wordt verwijderd dan kan dit ook op eenvoudig verzoek door contact op te nemen via privacy@dgsport.eu en de desbetreffende foto te beschrijven.

Tijdens het evenement worden opnames gemaakt die kunnen worden gebruikt om te verspreiden via o.a. web, social media of televisie. De kans bestaat dat je wordt gefilmd. Bij betreding van het evenement doe je afstand van je portretrecht.

Verzekeringstechnisch :

In kader van de actuele wettelijke bepalingen moet een motorpiloot zich bewust zijn van de belangrijke risico's die verbonden zijn aan het beoefenen van motorsport en het belang inzien van het afsluiten van een persoonlijk verzekeringscontract dat lichamelijke schade dekt.

U hebt keuze uit verschillende opties :

Optie 1 : een "Trainingslicentie" bij de FMB nemen

U kan deze licentie bekomen via een motorclub of door u aan te sluiten bij onze motorclub JUMPY.

Om een "Trainingslicentie" te nemen, kunt u de documenten van de federatie downloaden en invullen via de volgende link :

http://www.fmwb.be/DB/Licence 2016/Demande de licence CSR 2016.pdf

Vervolgens bezorgt u deze documenten aan uw motorclub die deze doorstuurt naar de FMB.

Indien u zich wenst aan te sluiten bij onze club, kunt u dit document downloaden en invullen en vervolgens opsturen naar JUMPY ASBL, 27, avenue du Stade, 4910, Theux.  Het lidgeld voor onze motorclub bedraagt 25 € voor 2016.
 

Optie 2 : een "individueel verzekeringscontract voor ongevallen" afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij

U kunt zelf een individueel ongevallenverzekeringscontract afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Let wel op de voorgestelde dekking, vooral wat betreft medische kosten, repatriëring en het verzekerde bedrag in geval van invaliditeit of overlijden.

Optie 3 : een Silver Card nemen bij DG Sport

DG Sport is zich bewust van de problematiek inzake individuele verzekeringen bij ongevallen, een verzekering die in Frankrijk intussen verplicht is naar aanleiding van het arrest van het Hof van Cassatie de data december 2011 en heeft heel wat onderzoek gevoerd om een oplossing te bieden aan een prijs op maat van motorliefhebbers.

Wij kunnen u via onze Silver Card een individuele verzekering aanbieden die volgende dekking biedt :

 • bij overlijden : 7.500 € ;
 • bij permanente invaliditeit : 15.000 € ;
 • medische kosten en repatriëring : 5.000 €.

U zal zien dat wij al onze evenementen hebben willen dekken met inbegrip van repatriëring, aangezien een groot deel van onze Bikers'Days zich in het buitenland afspelen.

Prijs van de DG Sport kaarten in 2019 :

 • Silver Card : 125 ;

Info en inschrijving voor een Silver Card : http://www.bikersdays.com/fr/content/carte-silver